Den modell som visas har monterats med tak och lastceller. Dessa delar kan köpas till som extrautrustning.Den modell som visas har monterats med tak och lastceller. Dessa delar kan köpas till som extrautrustning.

HORSE-TRAINER SPEED

HORSE-TRAINER SPEED har under en rad år visat sig vara marknadsledande inom träningshjälpmedel, oavsett om det handlar om träning och förberedelse för tävlingar eller rehabilitering efter en skada. De många unika lösningarna på HORSETRAINER SPEED gör mskinen till marknadens obestritt mest säkra, och därmed den optimala lösningen för din häst.
HORSE-TRAINER SPEED är en träningsmaskin för hästar. Den kan användas i professionella träningsstall, av ambitiösa elitryttare,på ridskolor, av fritidsryttare samt hos uppfödare med många unghästar.

Internationella veterinärkongresser har testat den här alternativa träningsmetoden noggrant och säger: ”Det är en perfekt lösning för uppbyggnad av hästens ryggverksamhet’, bärförmåga och balans. Det har visat sig att minst 75 % av ryggverksamheten förloras, när sadel och ryttare kommer upp på hästen”. Vidare visar mätningar att hästen efter flera månaders boxvila är återupptränad inom loppet av 3 veckor.

Touch display

HORSE-TRAINER SPEED är datorstyrd och manövreras vid hästens huvud, vilket gör att säkerheten är mycket god och att invänjning av nya hästar i maskinen är enkel, även om det rör sig om en oinriden unghäst eller en ivrig tävlingshäst.

Maskinen är förprogrammerad med 10 fasta program, som manövreras via styrenhetens touchdisplay. De 10 programmen har olika längd och olika stigningsvariation (uppför backe). De här programmen täcker 85 % av alla träningsbehov.

Men datorn har också möjlighet till programmering av upp till ytterligare 100 individuella program.

Den steglösa hastighetsinställningen är lätt att använda. Den gör det möjligt att justera hastigheten från 0 till 40 km/t, och därmed kan man anpassa hastigheten till varje enskild häst för optimal verkan.

Vid användning av maskinen visar displayen status på hastighet i km/t, återstående tid av det program som är i gång och stigning (uppför backe) på bandet i grader.

Datorn kan registrera upp till 100 hästar i namnregistret.